Tag Archives: ockupantscen

Hamburg: Ockupera hus och försvara dem! Solidaritet med de som drabbats av repression!

Demonstration den 6.12.14, Breite Straße 114/116, Hamburg, Tyskland, 14:00 – Tillsammans ska vi visa vår solidaritet på gatorna!

Vi lever i städer, i vilka levnadsförhållandena bara blir dyrare och där det blir svårare och svårare att finna platser där pengar inte spelar någon roll. Inte nog med att hyrorna blir omöjliga att betala, så finns det knappt längre platser, där vi inte kontrolleras eller övervakas. När vi inte längre vill acceptera denna verklighet blir följdaktigen vårat svar, att vägra denna ordning av äganderätt och kontroll och att angripa den. Bara när vi motsätter oss deras regler kan möjligheten till att leva och handla som vi vill existera.

Ett exempel på detta ser vi i husockupationen som ägde rum på Breite Strasse den 27 augusti 2014 i Hamburg. I och med att de ockuperade ett hus försökte ockupanterna, utan att fråga, att tillskansa sig en sådan plats; i och med att de bekämpade den anstormande polisen, visade de att de inte längre accepterar den existerande ordningen. Senare samma dag greps fem personer i omgivningarna runt huset, anklagade för mordförsök. En av dessa fem, Jakob, sitter fortfarande fängslad i häktesanstalten Hahnhöfer Sand i Hamburgs utkanter. Processen har sedan dess fortsatt att öka i sin omfattning, då det utreds i många olika riktningar.

Vi förvånas inte över denna repression, det är bara ett tecken på att staten vill försvara det rådande. Samtidigt är det viktigt att inte falla i fallgropen där diskussionen om skyldig eller oskyldig förs. När någon inte spelar enligt deras regler är den per automatik skyldig. Sådana kategorier är för oss helt värdelösa, då vi bara kan förlora i deras spel.

Hittills har detta fall fått liten uppmärksamhet, trots att ingen i Hamburg har haft så hårda anklagelser i samband med husockupationer på väldigt länge. De hårda anklagelserna visar att det inte längre bara handlar om att roffa åt sig ett hus, utan om att ifrågasätta auktoriteter.

Därför är det viktigt att nu visa solidaritet, för att inte lämna de anklagade åt sin ensamhet. Men också för att inte låta repressionen ske obesvarad. För oss innebär det att bryta statens försök till isolation och visa att varken rättsliga åtgärder eller murar kan hålla tillbaka oss från att föra en gemensam kamp. Samtidigt betyder solidaritet handling, med vilken vi visar att kampen mot auktoriteter fortsätter och att faran inte är över, bara för att de spärrar in någon av oss. Istället för låta oss skrämmas av repressionen, vill vi ta initiativet och fortsätta att göra gatorna osäkra.

Vi förklarar oss solidariska med de husockupationer som tidigare drabbats och de som fortfarande är drabbade av repression: Juliusstrasse, AZ Altona, Bleicherstrasse, Marktstrasse, Villa Behnke och Münzschule.

Nu mer än någonsin – för fler husockupationer!

Kom till demonstrationen den 6.12.2014, Breite Strasse 114/116, 14:00!

källa: linksunten

Hamburg, Tyskland: Attack mot ‚Amt für Bewährungshilfe und die Jugendgerichtshilfe‘

Under natten den 21.11.14 attackerades Amt für Bewährungshilfe und die Jugendgerichtshilfe (myndigheten för ungdomskriminalitet och frivårdskontor för unga förbrytare) på Museumstrasse i Hamburg-Altona med stenar och många rutor krossades.

Mot Staten, deras Rättvisa och deras hantlangare!

Solidaritet med de som har anklagats och sitter fängslade för husockupationen på Breite Strasse i Hamburg!

Solidaritet med ockupanterna, som verkligen visade snutarna!

Ilska och kamp för Rémi Fraisse, som för några veckor sedan mördades av en snutgranat i Frankrike, när han kämpade mot snutarna!

Frihet är inget som det bes om eller som förhandlas fram!

Mot varje auktoritet!

källa: linksunten

Solidaritetskampanj för befriade center över hela världen

Vi uppmanar till en global kampanj med direkta aktioner i solidaritet för frizoner och befriade center från den 2 – 12 februari 2013. Men vi vill inte sluta efter bara några aktioner, eftersom det här är något mycket mer än en reaktion mot repression. Detta upprop går ut till alla anarkister och antiauktoritära som kämpar över hela världen.

Även om de senaste attackerna från den grekiska staten mot den anarkistiska/antiauktoritära miljön har varit gnistan till detta upprop finns det fler exempel runt hela jorden som visar oss att polisen och de lokala myndigheterna tillsammans med stora företag samarbetare utmärkt med varandra, attackerandes solidariska strukturer och pacificerar samhällen på ett globalt plan. Under de senaste veckorna och månaderna, i olika delar av världen, där folk drabbas från de systematiska utarmnings- och gentrifikationsplaner, har staten och kapitalets attacker mot radikala rörelser, inklusive repression mot konkreta motståndsformer som landockupationer, autonoma projekt, ockupationer av företags huvudkontor eller strejker. Det är därför viktigt att vi kopplar samman våra kamper globalt och att vi kämpar tillbaka här och nu. Aktioner som svar på attacker mot ockuperade lokaler i er ort kan fungera som en gnista. Gå ut på gatorna och agera, låt er fantasi löpa fritt och sprid det aktiva motståndets budskap.

Våra kamrater sitter fortfarande fängslade över hela världen. Många av våra självorganiserade lokaler har utsatts för husrannsakningar eller vräkts, vår infrastruktur är under attack och vår alternativmedia censureras eller blockeras. När vi uttrycker våra åsikter offentligt finns robocop-snutar lurandes i överallt. Övervakningsmaskinen följer varje steg vi gör, medan staden räknar med stödet från den beväpnade fascistpöbeln. Men vår existentiella kamp handlar om mer än att försvara fysiska platser.

Så det är dags att vi säger att det får vara slut med den permanenta defatismen. Inbördeskriget utkämpas oberoende av vräkningar och häktningar. Det finns inga gränser i våra hjärtan. För varje projekt som förstörs ska två nya uppstå runt omkring i världen. För varje fängslad kamrat kommer våra aktioner tala för oss.

Wake up, jump in, get wild – War on the rulers’ war!

För en svart februari!

Grekland: El till folket! Fackförbund obstruerar order om att koppla bort folk utan möjlighet att betala från elnätet!

På uppdrag av troikan – EU, IMF och Europeiska centralbanken – röstade den förra grekiska regeringen, med Papandreou i spetsen, igenom en ny fastighetsskatt. Fastighetsskatten, som är djupt impopulär och som slår mot otaliga greker då det är väldigt vanligt att man äger sin egen bostad, är dessutom minst en utsugning för mycket för många. Alltså: många har inte möjlighet att betala. Straffet om man inte betalar fastighetsskatten är dock att man får ta kostnaden på elräkningen istället, via det allmänna elbolaget DEI. Steget efter, om man inte kan betala elräkningen, är att elen stängs av till det hushållet. På grund av dessa omänskliga åtgärder – som ställer många inför valet mellan mat eller värme – ockuperade i söndags, den 20 november, fackliga aktivister inom GENOP-DEI, de anställda inom DEI, den av företagets byggnader (i Holargos, Aten) som utfärdar dessa räkningar. Detta är deras förklaring varför:

”Arbetare,

Från och med den första dagen då regeringen Papandreou annonserade att man tänka omvandla DEI från en folkets tjänare till en skattmas, och att man skulle använda elektricitet som ett medel för utpressning mot fattiga och arbetslösa, uttryckte vi så klart vi kunde hur vi avfärdade detta oacceptabla beslut. Den 16 september 2011 hade vi också en akut presskonferens i syfte att visa vilka tragiska konsekvenser detta beslut skulle ha inte bara för samhället men också för DEI.

Detta gjorde vi eftersom för oss kan inte rollen som fackförbund frikopplas från vad som händer i samhället,

Och eftersom facklig kamp (”syndicalism”) är ett heligt uppdrag för oss, gjorde vi kalrt från första början att vi tänker använda all vår kraft och med det grekiska samhället som front och som allierad, blockera detta oacceptabla och kriminella beslut.

Mer specifikt, sade vi under denna presskonferens att vi kommer att agera i tre steg för att omintetgöra detta beslut.

Det första steget: att blockera alla räkningar med extraskatt från att postas.

Det andra steget: om vi inte lyckas med det första steget, kommer vi att blockera alla beslut att koppla från elen för de som inte kan betala räkningarna från att nå sina mottagare.

Det tredje och huvudsakliga steget skulle vara att vi fysiskt, med våra kroppar, kämpar man-mot-man på gator och i kvarter landet runt, i syfte att hindra att elen frånkopplas från våra författigade medmänniskors hushåll.

Gällande det tredje steget kan vi idag säga att patrullgrupper har bildats i tio städer runtom i landet, i samarbete med fackförbund, arbetarcentrum, kommuner, sociala organisationer och medborgarföreningar. I de städer dessa patrullgrupper inte finns är det bara en fråga om ett par dagar innan de kommer att finnas där med.

I enighet med vad vi har sagt, försökte vi den 13 oktober att blockerade utfärdandet av dessa räkningar. Den gången hittade administrationen alternativa lösningar.

Idag den 20 november, en dag före det att räkningarna utfärdas till hela landet, är vi här, på den enda plats varifrån räkningarna kommer – detta trots de vilda attacker vi har fått utstå från systemets lakejer.

Vi är här eftersom DEI:s roll inte är att vara skattmas.
Vi är här eftersom det allmäna godset elektricitet inte kan användas som ett medel för utpressning.
Vi är här eftersom de som röstade igenom den här föraktliga lagen inte ens brydde sig om att ställa frågan ”men hur ska de arbetslösa kunna betala? Ska vi klippa deras elektricitet också?”
Vi är här eftersom vi vägrar bli till omänskliga mördare av barn och sjuka
Vi är här eftersom för oss finns det ingen överflödig medmänniska
Vi är här eftersom blodet fortfarande flyter i våra ådror
Vi är här eftersom människor och deras behov är viktigare än marknaderna
Vi är här för att blockera order om att frånkoppla elektricitetens allmänna gods, utan vilket liv är i fara och ingen kan leva.

Slutligen är vi här eftersom vi inte vill skämmas imorgon.

Vi tänker inte slänga bort vår stolthet och värdighet.”

Baserad på denna engelska översättning från grekiskt original

Villa Zografou – ett självorganiserat socialt utrymme i Aten

Tycker du att Sveriges ockupantscen är sovande? Den är desto mer vaken i Aten. I Aten finns ett flertal ockuperade hus, men utöver detta finns också ett flertal så kallade steki, vilka på engelska brukar översättas med ”hangout” eller ”social centre” och på svenska nog skulle kunna kallas sociala utrymmen eller mötesplatser. Sedan den stora revolt som skakade Grekland i december 2008, utlöst av att polis sköt den femtonårige pojken Alexis Grigoropoulos till döds, har dessa steki blivit centrum för den utomparlamentariska rörelsen och de används både som sociala och politiska knutpunkter. Och nu har ett nytt steki öppnat.

Villa Zografou är ett nystartat socialt projekt som ämnar att omvandla en obebodd och oanvänd, men extremt fräsch, 1800-talsherrgård i trevåningar till ett socialt center för självorganisering. Om detta projekt beslutade invånarnas öppna möte och nu i helgen, den 5-6 november, har det anordnats möten för att locka mer folk till projektet. Möten har hållits för intresserade samtidigt som man gemensamt har hjälpts åt att städa villan och fixa tomten – samt planterat egna grödor – och man har också anordnat cafékvällar med musik.

För övrigt är detta inte första gången som denna villa – som dessutom har en tillhörande tomt på fem hektar (och som Atens kommun ett haft planer på att använda till ett nytt köpcentrum) – är inblandad i kampen för ett annorlunda samhälle. Sommaren 2009 attackerade kravallpolis nära 1000 personer som hade samlats kring villan för lokala manifestationer, något som polisen, som alltid, inte såg gillande på.

Men denna aktivitet var bara uppvärmingen för villan, och vi önskar nu det nya projektet Villa Zografou all lycka!

original / bilder