Tag Archives: Breite Strasse

Hamburg: Ockupera hus och försvara dem! Solidaritet med de som drabbats av repression!

Demonstration den 6.12.14, Breite Straße 114/116, Hamburg, Tyskland, 14:00 – Tillsammans ska vi visa vår solidaritet på gatorna!

Vi lever i städer, i vilka levnadsförhållandena bara blir dyrare och där det blir svårare och svårare att finna platser där pengar inte spelar någon roll. Inte nog med att hyrorna blir omöjliga att betala, så finns det knappt längre platser, där vi inte kontrolleras eller övervakas. När vi inte längre vill acceptera denna verklighet blir följdaktigen vårat svar, att vägra denna ordning av äganderätt och kontroll och att angripa den. Bara när vi motsätter oss deras regler kan möjligheten till att leva och handla som vi vill existera.

Ett exempel på detta ser vi i husockupationen som ägde rum på Breite Strasse den 27 augusti 2014 i Hamburg. I och med att de ockuperade ett hus försökte ockupanterna, utan att fråga, att tillskansa sig en sådan plats; i och med att de bekämpade den anstormande polisen, visade de att de inte längre accepterar den existerande ordningen. Senare samma dag greps fem personer i omgivningarna runt huset, anklagade för mordförsök. En av dessa fem, Jakob, sitter fortfarande fängslad i häktesanstalten Hahnhöfer Sand i Hamburgs utkanter. Processen har sedan dess fortsatt att öka i sin omfattning, då det utreds i många olika riktningar.

Vi förvånas inte över denna repression, det är bara ett tecken på att staten vill försvara det rådande. Samtidigt är det viktigt att inte falla i fallgropen där diskussionen om skyldig eller oskyldig förs. När någon inte spelar enligt deras regler är den per automatik skyldig. Sådana kategorier är för oss helt värdelösa, då vi bara kan förlora i deras spel.

Hittills har detta fall fått liten uppmärksamhet, trots att ingen i Hamburg har haft så hårda anklagelser i samband med husockupationer på väldigt länge. De hårda anklagelserna visar att det inte längre bara handlar om att roffa åt sig ett hus, utan om att ifrågasätta auktoriteter.

Därför är det viktigt att nu visa solidaritet, för att inte lämna de anklagade åt sin ensamhet. Men också för att inte låta repressionen ske obesvarad. För oss innebär det att bryta statens försök till isolation och visa att varken rättsliga åtgärder eller murar kan hålla tillbaka oss från att föra en gemensam kamp. Samtidigt betyder solidaritet handling, med vilken vi visar att kampen mot auktoriteter fortsätter och att faran inte är över, bara för att de spärrar in någon av oss. Istället för låta oss skrämmas av repressionen, vill vi ta initiativet och fortsätta att göra gatorna osäkra.

Vi förklarar oss solidariska med de husockupationer som tidigare drabbats och de som fortfarande är drabbade av repression: Juliusstrasse, AZ Altona, Bleicherstrasse, Marktstrasse, Villa Behnke och Münzschule.

Nu mer än någonsin – för fler husockupationer!

Kom till demonstrationen den 6.12.2014, Breite Strasse 114/116, 14:00!

källa: linksunten

Hamburg, Tyskland: Attack mot ‚Amt für Bewährungshilfe und die Jugendgerichtshilfe‘

Under natten den 21.11.14 attackerades Amt für Bewährungshilfe und die Jugendgerichtshilfe (myndigheten för ungdomskriminalitet och frivårdskontor för unga förbrytare) på Museumstrasse i Hamburg-Altona med stenar och många rutor krossades.

Mot Staten, deras Rättvisa och deras hantlangare!

Solidaritet med de som har anklagats och sitter fängslade för husockupationen på Breite Strasse i Hamburg!

Solidaritet med ockupanterna, som verkligen visade snutarna!

Ilska och kamp för Rémi Fraisse, som för några veckor sedan mördades av en snutgranat i Frankrike, när han kämpade mot snutarna!

Frihet är inget som det bes om eller som förhandlas fram!

Mot varje auktoritet!

källa: linksunten