Tag Archives: aktionsläger

Sverige, 5-12 augusti: Förvilda-läger i Umeå

Det vi vill är rätt enkelt. Vi vill att betongen ska spricka upp i ett hav av örter, att kalhyggena får växa upp vilt och ifred från den ”hållbara” skogsindustrin, att de civiliserade människornas psyken, känslor, verkligheter och vardag befrias från civilisationens bojor, att haven fylls av liv och inte plast, att våra vilda vänner släpps ut ur sina burar, att förstöra den vetenskapliga objektifieringen som rättfärdigar allt ifrån våldtäkter till djurdissekering, att hierarkier omkullkastas, att luften befrias från sin dåliga andedräkt och mycket mycket mer.

Att nå dit är själva utmaningen.

Förvilda är bara ett namn på det du varje dag ser i ögonvrån, i asfaltssprickan, på ödetomten, utanför fönstret, i maskeringens ögonhål eller det fritagna djurets första steg utanför buren.

Jorden är arg och de som känner jorden känner samma ilska. Känn den du också!

Mer info finns på kolonierna.se/forvilda | forvilda@riseup.net

Finland: Aktion från antikärnkraftslägret på Hanhikiviudden

mottaget den 4 juni 2015

Filmklippet ovan visar hur en grävmaskinist försöker kasta av personer som klättrat upp på en maskin på Hanhikiviudden. Föraren fortsatte köra i full fart trots den livsfarliga situationen, och en kamrat var tvungen att ta sig upp i förarhytten för att stoppa maskinen. Inte ens då stannade föraren, utan försökte knuffa ut personen. Till slut lyckades hen ändå stänga av maskinen och ta med sig nyckeln, som nu ligger någonstans i den skövlade träskmarken. Grävmaskinen blev stående på vägen och blockerade därmed två andra fordon från att fortsätta arbetet med förberedelserna av marken för det planerade kärnkraftverket i Hanhikivi.

I finsk media cirkulerar nu förvrängda och lögnaktiga uppgifter av vad som hände idag, helt baserat på Uleåborgspolisens pressmeddelande som i sin tur helt baserades på grävmaskinistens anklagelser.

Bakgrund

Det finska energibolaget Fennovoima planerar tillsammans med det ryska statligt ägda Rosatom bygga kärnkraftverket Hanhikivi 1 på östra Bottenhavskusten i Pyhäjoki, Finland (se tidigare publicerat inlägg på Motkraft).

Från och med den 1 juni har Fennovoima med hjälp av ett tvivelaktigt tillstånd till förhandsbesittningstagande försökt göra anspråk på Hanhikiviudden. Det är egentligen flera månader kvar tills tvångsinlösningen vinner laga kraft, så för Fennovoimas projekt stiftades en lag, som också framöver ger bolag möjlighet att tvångsinlösa och beslagta markområden.

Just nu är en kritisk tidpunkt för motstånd mot projektet. Tillsvidare saknar Fennovoima tillräckligt många aktieägare från Finland eller EU för att få tillstånd för bygget. 60% inhemskt ägarskap är det krav som regeringen ställt och sista datumet för att lämna in bygglovsansökan är 30 juni – tills dess måste ägarunderlaget vara säkrat. Alltså är det nu rätt tillfälle att visa nuvarande och möjliga framtida investerare att detta kommer bli ett svårgenomfört projekt.

Trots att projektet i nuläget saknar investerare för att lagligt komma igång är Fennovoima i full gång med förberedelserna av byggområdet. Det unika skogsområdet på 95 ha, som bl.a. var hem för många utrotningshotade arter, har i princip skövlats. Arbetet har dock kraftigt försenats tack vare direkta aktioner på plats (och lite tur med vädret).

Aktionsläger på plats

Sedan den 21 april har det pågått ett läger på Hanhikiviudden i motstånd mot skövlingen av skogen, och för att förhindra och fördröja förberedelserna för bygget av kärnkraftverket. Lägret på Hanhikiviudden, i det skogsområde som ännu inte skövlats, består i första hand av ett antal stugor som ägarna vägrat ge upp till Fennovoima utan istället överlåtit till aktivister på plats.

Fennovoima hotade att vräka lägret den 4 juni, och gick in med väktare och arbetare, men än så länge står lägret och stugorna kvar (snuten höll sig utanför lägret). Förutom den nämnda aktionen räddades ett antal svärdsliljor (fredad art) som Fennovoima grävde upp och försökte ta från platsen (antagligen för att deras existens juridiskt försvårar skövlingen av den kvarvarande marken). Även en lastbil blockerades, med följden att en person blev häktad och bötfälld.

Mellan 8 och 21 juni ordnas ett internationellt protestläger i Pyhäjoki. Mer information om lägret och hur man tar sig dit hittar du här: hyokyaalto.net