[Sverige] Gå inte och rösta!

PDF här

Fyll gatuväggarna med valmotstånd! Beställ affischerna, gratis förstås, genom att skriva till oss: valfiasko (a) riseup.net

För revolt och anarki!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>